Προηγούμενη σελίδα

 

Η Αγία Θεοδώρα 

 

..."τα μαλλιά μου  να γίνουν δέντρα πάνω στον τάφο μου και το αίμα μου  ποτάμι για να τα ποτίζει." είπε η Αγία, πριν το μαρτυρικό της τέλος.

 

 

Αρχική σελίδα 

Copyright © 2001 - Φιλοξενία σελίδων Πληροφορίες για το inarcadia.gr

 Για οποιοδήποτε πρόβλημα, σχετικά με την εμφάνιση των σελίδων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον webmaster