Προηγούμενη σελίδα

 

Το πλωτό πορθμείο, που χρησίμευε για το πέρασμα από τη μια όχθη της λίμνης Λάδωνα στην άλλη. Στο βάθος διακρίνεται η νέα γέφυρα.

 

 

 

Αρχική σελίδα 

Copyright © 2001 - Φιλοξενία σελίδων Πληροφορίες για το inarcadia.gr

 Για οποιοδήποτε πρόβλημα, σχετικά με την εμφάνιση των σελίδων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον webmaster