ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

"Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"

 

Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης

 

Το Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης κτίστηκε και ολοκληρώθηκε από τις δωρεές των Αποδήμων Αρκάδων της Αμερικής. Παραχωρήθηκε "κατά χρήση" στις 22/10/1951 στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις με σχετική σύμβαση για να λειτουργήσει σαν Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Το έτος 1952 παραχωρήθηκε από το 411 ΓΣΝ χώρος προς ανάπτυξη 50 κλινών, για τη λειτουργία του Κρατικού Νοσοκομείου "Η Ευαγγελίστρια" το οποίο σήμερα είναι δυναμικότητος 300 κλινών, ενταγμένο στο Ε.Σ.Υ. 

 

Έχει διαρθωθεί, σύμφωνα με το Ν. 1397/83 και τη Υπουργική απόφαση αρ. Α3β/14151/9.1.87, σε τρεις Υπηρεσίες: Ιατρική, Νοσηλευτική και Διοικητική.

 

Η Ιατρική Υπηρεσία αποτελείται από τρεις τομείς: Χειρουργικό, Παθολογικό και Εργαστηριακό.

 

Ο χειρουργικός τομέας συγκροτείται από δέκα  τμήματα: Δύο Χειρουργικά, δύο Μαιευτικά-Γυναικολογικά, Ορθοπεδικό, Ουρολογικό, Αναισθησιολογικό, Οφθαλμολογικό Ω.Ρ.Λ., Παιδοχειρουργικό και Νευροχειρουργικό.

   

Ο Παθολογικός Τομέας συγκροτείται από πέντε τμήματα και τέσσερις Μονάδες: Παθολογικό, Καρδιολογικό, Παιδιατρικό, Νεφρολογικό και Ογκολογικό, με τις μονάδες των Προώρων, Τεχνητού νεφρού, Εμφραγμάτων και Εντατικής Παρακολούθησης.

 

Ο Εργαστηριακός Τομέας συγκροτείται από οκτώ τμήματα: Μικροβιολογικό, Βιοχημικό, Αιματολογικό, Αιμοδοσίας, Ακτινοδιαγνωστικό, Παθολογοανατομικό Κυτταρολογικό και Φαρμακευτικό. Στο ακτινοδιαγνωστικό λειτουργεί και αξονικός τομογράφος.

Στους παραπάνω Τομείς εντάσσονται και τα Εξωτερικά Ιατρεία.

 

Στο Νοσοκομείο λειτουργεί, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το test κοπώσεως με σύγχρονα μηχανήματα, δωρεά της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής.

 

Υπάρχει επίσης Κινητή Καρδιολογική Μονάδα για σοβαρά καρδιολογικά περιστατικά.

 

Από τις 4 Απριλίου 2000 λειτουργεί μία καινούρια πτέρυγα, το Τραυματολογικό κέντρο του νοσοκομείου.

Το υπόγειο του Τραυματολογικού κέντρου προβλεπόταν ως αδιαμόρφωτος υπόστυλος χώρος τόσο στη μελέτη, όσο και στην εργολαβία. Με ενέργειες του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, στο χώρο αυτό θα μεταφερθούν όλες οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις (λέβητας νερού, νέος ηλεκτρικός υποσταθμός, κλπ)

Μελλοντικά προβλέπεται να κατασκευαστούν δύο ακόμα όροφοι, επιφανείας 1500 τ.μ. ο κάθε όροφος.

Σήμερα το ισόγειο του Τραυματολογικού Κέντρου λειτουργεί ως τμήμα εκτάκτων περιστατικών, ενώ ένα τμήμα του είναι η νευροχειρουργική (Ν/Χ) κλινική. Σύντομα πρόκειται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει παράρτημα του Ε.Κ.Α.Β.

 

Εντός του κτιριακού συγκροτήματος του Νοσοκομείου λειτουργεί Μέση Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων διετούς Φοιτήσεως.

 

Το Νοσοκομείο αναβαθμίστηκε από Νομαρχιακό σε Περιφερειακό με την Υ4α/14227/96/12-8-97 κοινή Υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 756/28-8-97 τ-β΄

 

 

 

 

 

Νέα Πτέρυγα Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[ Τουρισμός | Οικονομία | Πολιτισμός | Υπηρεσίες | Ενημέρωση | Όροι χρήσης | Επικοινωνία ]

Copyright © 2001-2005 - Φιλοξενία σελίδων Αρχική σελίδα