Κεντρική σελίδα των εκλογών

Αποτελέσματα

εκλογών

Βουλευτικές εκλογές

2007

2012β

2004
2012α 2000
2009 1996

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

2010

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Δημοτικές εκλογές Νομαρχιακές εκλογές 

2006

2006
2002 2002
1998 1998

1994

Ευρωεκλογές

2009

2004

1999

1994

 


Υπουργείο Εσωτερικών

 

 

 

 

 

 Αποτελέσματα εκλογών  Ν. Αρκαδίας

 Δημοτικές εκλογές 2002

Δήμοι:


1. Δ. Βαλτετσίου

Εκλογικά τμήματα 14 από 14 

Α' ΚΥΡΙΑΚΗ

 Υποψήφιος

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες
Αποστολόπουλος Βασίλειος 630 28,73  2
Δημόπουλος Γεώργιος 680 31,01 2
Παπανικολάου Νικόλαος 883 40,26  2

 

Β' ΚΥΡΙΑΚΗ

 Υποψήφιος

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες
Παπανικολάου Νικόλαος 1008 49,75 2
Δημόπουλος Γεώργιος  1018 50,25  7

 

Σύνολο έδρες: 11  Κορυφή


2. Δ. Βόρειας  Κυνουρίας 

Εκλογικά τμήματα 42 από 42 

Α' ΚΥΡΙΑΚΗ

 Υποψήφιος

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες
Αρφάνης Παναγιώτης 220 2,00 0
Δαλιάνης Γεώργιος 4246 38,64  6
Δαλιάνης Ευστράτιος 3441 31,31  5
Ευθυμίου Χρήστος 3082 28,05  5

 

Β' ΚΥΡΙΑΚΗ

 Υποψήφιος

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες
Δαλιάνης Γεώργιος 4583 44,98  7
Δαλιάνης Ευστράτιος 5606 55,02  19

 

Σύνολο έδρες: 31  Κορυφή


3. Δ. Βυτίνας

Εκλογικά τμήματα 8 από 8 

Α' ΚΥΡΙΑΚΗ

 Υποψήφιος

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες
Ζαχαρόπουλος Αθανάσιος 312 16,86 1
Κουντάνης Κων/νος 532

28,76

 2
Καψάλης Παναγιώτης 557 30,11  2
Τρυφωνόπουλος Αθανάσιος 449 24,27  2

 

Β' ΚΥΡΙΑΚΗ

 Υποψήφιος

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες
Καψάλης Παναγιώτης 720 42,70 2
Κουντάνης Κων/νος  966 57,30  8

 

Σύνολο έδρες: 13  Κορυφή


4. Δ. Γόρτυνος

Εκλογικά τμήματα 11 από 11 

Α' ΚΥΡΙΑΚΗ

 Υποψήφιος

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες
Μιχόπουλος Κων/νος 906 57,38 8
Παλαμήδης Γεώργιος 673 42,62  5

 

Σύνολο έδρες: 13  Κορυφή


5. Δ. Δημητσάνας

Εκλογικά τμήματα 9 από 9 

Α' ΚΥΡΙΑΚΗ

 Υποψήφιος

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες
Βώβος Κων/νος  504 29,22 2
Μαλεβίτης Σπυρίδων 855 49,57  4
Τσαφαράς Νικόλαος 366 21,22  1

 

Β' ΚΥΡΙΑΚΗ

 Υποψήφιος

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες
Μαλεβίτης Σπυρίδων  902 54,08
Βώβος Κων/νος  766 45,92

 

Σύνολο έδρες: 13  Κορυφή


 

 6. Δ. Ηραίας

Εκλογικά τμήματα 18 από 18 

Α' ΚΥΡΙΑΚΗ

 Υποψήφιος

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες
Θανοπούλου - Χριστοπούλου Ελένη 997 35,30
Χριστόπουλος Σταύρος 1827 64,70 10 

 

Σύνολο έδρες: 15   Κορυφή


7. Δ. Κλείτορος

Εκλογικά τμήματα 13 από 13 

Α' ΚΥΡΙΑΚΗ

 Υποψήφιος

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες
Δασκαλόπουλος Λεωνίδας 1274 49,21  6
Κουρσαράκος Βασίλειος 1315 50,79  9

 

Σύνολο έδρες: 15  Κορυφή


8. Δ. Κοντοβαζαίνης

Εκλογικά τμήματα 12 από 12 

Α' ΚΥΡΙΑΚΗ

 Υποψήφιος

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες
Αποσκίτης Ηλίας 1246 51,34 8
Δημητρόπουλος Χρήστος 364 15,00  1
Μπαντούνας Χαράλαμπος 240 9,89  1
Παπαναστασόπουλος Σάββας 577 23,77  3

 

Σύνολο έδρες: 13  Κορυφή


9. Δ. Κορυθίου  

Εκλογικά τμήματα 8 από 8 

Α' ΚΥΡΙΑΚΗ

 Υποψήφιος

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες
Καρλής Γεώργιος 1372 56,00 11 
Λυμπερόπουλος Βασίλειος 1078 44,00

 

Σύνολο έδρες: 17  Κορυφή


 10. Δ. Λαγκαδίων

Εκλογικά τμήματα 9 από 9 

Α' ΚΥΡΙΑΚΗ

 Υποψήφιος

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες
Γιαννίτσας Ευάγγελος 616 32,18 2
Κούλης Ευστάθιος 626 32,71  2
Μακρής Βασίλειος 672 35,11  3

 

Β' ΚΥΡΙΑΚΗ

 Υποψήφιος

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες
Μακρής Βασίλειος  857 49,03 3
Κούλης Ευστάθιος  891 50,97  8

 

Σύνολο έδρες: 13  Κορυφή


11. Δ. Λεβιδίου

Εκλογικά τμήματα 22 από 22 

Α' ΚΥΡΙΑΚΗ

 Υποψήφιος

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες
Βλαχοκυριάκος Γεώργιος 1511 36,00 5
Καβουρίνος Αθανάσιος 2686 64,00  10

 

Σύνολο έδρες: 15  Κορυφή


12. Δ. Λεωνιδίου

Εκλογικά τμήματα 20 από 20 

Α' ΚΥΡΙΑΚΗ

 Υποψήφιος

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες
Κουνιας Ευστράτιος 467 10,26  1
Λάλας Αθανάσιος 1004 22,07  2
Σαλακος Βασίλειος 937 20,59  2
Τσιγκούνης Δημήτριος 2142 47,08  6

 

Β' ΚΥΡΙΑΚΗ

 Υποψήφιος

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες
Τσιγκούνης Δημήτριος 2363 59,08 13
Λάλας Αθανάσιος  1637 40,92  5

 

Σύνολο έδρες: 21  Κορυφή


13. Δ. Μαντινείας

Εκλογικά τμήματα 16 από 16 

Α' ΚΥΡΙΑΚΗ

 Υποψήφιος

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες
Παπασταύρου Σταύρος 1247 39,07  6
Τσαγγούρης Γεώργιος 1945 60,93  9

 

Σύνολο έδρες: 15  Κορυφή


14. Δ. Μεγαλόπολης

Εκλογικά τμήματα 38 από 38 

Α' ΚΥΡΙΑΚΗ

 Υποψήφιος

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες
Παγανός Κων/νος 309 4,93 0
Τζανετόπουλος Ευθύμιος 2525 40,31  6
Τσιριγώτης Σπυρίδων 3430 54,76  11

 

Σύνολο έδρες: 17  Κορυφή


15. Δ. Σκυρίτιδας

Εκλογικά τμήματα 9 από 9 

Α' ΚΥΡΙΑΚΗ

 Υποψήφιος

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες
Κατσαφάνας Κων/νος 1170 64,93 10
Μοιράγιας Χρήστος 240 13,32  2
Σπυρόπουλος Γεώργιος 392 21,75  3

 

Σύνολο έδρες: 15  Κορυφή


 16. Δ. Τεγέας

Εκλογικά τμήματα 18 από 18 

Α' ΚΥΡΙΑΚΗ

 Υποψήφιος

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες
Βόσνος Δημήτριος 904 24,1 2
Γιόκαρης Αργύρης 859 22,9  2
Γκάνιος Γεώργιος 803 21,4  2
Δήμιζας Ευθύμιος 1181 31,5  2

 

Β' ΚΥΡΙΑΚΗ

 Υποψήφιος

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες
Δήμιζας Ευθύμιος 1598 47,21 2
Βόσνος Δημήτριος  1787 52,79  9

 

Σύνολο έδρες: 15  Κορυφή


17 Δ. Τρικολώνων

Εκλογικά τμήματα 6 από 6 

Α' ΚΥΡΙΑΚΗ

 Υποψήφιος

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες
Μπαρούτσας Γεώργιος

1007

100

13

 

Σύνολο έδρες: 13  Κορυφή


18. Δ. Τρίπολης

Εκλογικά τμήματα 47 από 47 

Α' ΚΥΡΙΑΚΗ

 Υποψήφιος

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες
Δελφάκης Νικόλαος 1373 8,3 1
Κοτσιάνης Αλέξανδρος 6622 40,2  5
Μπρούσκαρης Ευάγγελος 420 2,6  0
Σωτηρόπουλος Δημοσθένης 8042 48,9  6

 

Β' ΚΥΡΙΑΚΗ

 Υποψήφιος

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες
Σωτηρόπουλος Δημοσθένης 8187 52,42 14
Κοτσιάνης Αλέξανδρος  7430 47,58  8

 

     Σταυροί προτίμησης

 Σύνολο έδρες: 23  Κορυφή


19. Δ. Τροπαίων

Εκλογικά τμήματα 21 από 21 

Α' ΚΥΡΙΑΚΗ

 Υποψήφιος

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες
Κοκοσιούλης Ιωάννης 851 16,4 2
Παπασπηλίου Δημήτριος 2198 42,4  5
Παπασταματίου Ιωάννης 1938 37,4  4
Φράγκος Ιωάννης 193 3,7  0

 

Β' ΚΥΡΙΑΚΗ

 Υποψήφιος

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες
Παπασπηλίου Δημήτριος 2175 47,18
Παπασταματίου Ιωάννης  2435 52,82 13 

 

Σύνολο έδρες: 21  Κορυφή


20. Δ. Τυρού (πρ. Απόλλωνος)

Εκλογικά τμήματα 5 από 5 

Α' ΚΥΡΙΑΚΗ

 Υποψήφιος

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες
Καρδαράς Αντώνιος 876 52,5 8
Κότσυφας Ιωάννης 791 47,5  5

 

Σύνολο έδρες: 13  Κορυφή


21. Δ. Φαλαισίας

Εκλογικά τμήματα 23 από 23 

Α' ΚΥΡΙΑΚΗ

 Υποψήφιος

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες
Σωφρονας Γεώργιος 1424 46,6  6
Φουσέκης Ιωάννης 1631 53,4  9

 

Σύνολο έδρες: 15  Κορυφή


22. Δ. Φαλάνθου

Εκλογικά τμήματα 7 από 7 

Α' ΚΥΡΙΑΚΗ

 Υποψήφιος

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες
Ψυχάρης Κων/νος

1259

 100

11

 

Σύνολο έδρες: 11  Κορυφή


Κοινότητα Κοσμά 

Εκλογικά τμήματα 2 από 2 

Α' ΚΥΡΙΑΚΗ

 Υποψήφιος

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες
Μπαμπαδήμας Αγγελος 244 47,66 2
Τζοβάνης Δημήτριος 268 52,34  5

 

Σύνολο έδρες: 7  Κορυφή

 

  Στοιχεία Δημοτικών Εκλογών 2002

 

 

 

 

 

 

 

 


[ Αρχική | Τουρισμός | Οικονομία | Πολιτισμός | Υπηρεσίες | Ενημέρωση | Όροι χρήσης | Επικοινωνία ]

Copyright © 2001-2012 - Φιλοξενία σελίδων Αρχική σελίδα