Αρκαδία

Εκπαιδευτικά

 

Κεντρική σελίδα

Νέα-δραστηριότητες

Αρθρογραφία
Επιλεγμένες εργασίες
Πανεπιστήμιο
Επιτυχόντες σε ΑΕΙ-ΤΕΙ
Υποτροφίες
Θεατρική Ομάδα
Οργανόγραμμα Υπηρεσιών

Συνδέσεις:

  - αρκαδικές

  - λοιπές

 

            

 

 
 

Πανεπιστήμιο > Βάσεις εισαγωγής

στα τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που λειτουργούν στην Τρίπολη

 

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (98)

ΕΤΟΣ

90% ΗΜ 10% ΗΜ 90 % ΕΣΠ

2013

10732 12539 5364

2014

11678 11478 κ' 4099 3182

2015

11851 12767 κ' 8583 4656

 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (361)

ΕΤΟΣ

90% ΗΜ 10% ΗΜ 90 % ΕΣΠ

2003

16132 16654 11452

2004

15418 16587 11523
2005 15448 17651 9085
2006 15385 17948 -
2007 15975 18063 -
2008 15458 18216 -
2009 15361 18402 -
2010 15367 14511 7848
2011 13400 16900 13291
2012 13811 14656 -
2013 11567 14218 -
2014 12031 11319 κ' 14646 5366
2015 12371 11991 κ' 6057 1504

 

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (358)

ΕΤΟΣ

90% ΗΜ 10% ΗΜ 90 % ΕΣΠ

2002

16389 17772 11239

2003

16929 16638 13761

2004

15911 16703 14429
2005 15796 17222 9243
2006 15121 17670 9313
2007 15601 17615 -
2008 14172 17724 -
2009 14597 18087 -
2010 15077 6268 11989
2011 12220 15542 5936
2012 12443 14123 4512

 

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών (359)

ΕΤΟΣ

90% ΗΜ 10% ΗΜ 90 % ΕΣΠ

2002

15973 17527 10370

2003

16423 16262 12526

2004

15495 16687 12343
2005 15152 17414 11970
2006 14342 17476 -
2007 14939 17461 -
2008 12944 17428 -
2009 13242 17942 -
2010 14123 3994 6654
2011 11152 14873 6985
2012 11567 12959 4882

 

 

 

 

 


[ Αρχική | Τουρισμός | Οικονομία | Πολιτισμός | Υπηρεσίες | Ενημέρωση | Όροι χρήσης | Επικοινωνία ]

Copyright © 2001-2015 - Φιλοξενία σελίδων Αρχική σελίδα